• Joga
  • Joga
  • Joga

4 lekcje w miesiącu 100 zł.
8 lekcji w miesiącu 150 zł.
Karnet miesięczny na dowolną ilość wejść 180 zł.

Karnet kwartalny na dowolną ilość wejść: 490 zł.
Jednorazowe wejście na zajęcia 30 zł.

W przypadku zakupionego karnetu pojedyncze niewykorzystane w danym miesiącu zajęcia mogą przejść na kolejny miesiąc.